Spoločnosť vznikla zo súkromnej firmy, ktorá bola založená 23. augusta 1991 – následne sa spoločnosť stala akciovou spoločnosťou STAPO Praha a.s. Od 1.1.2017 je spoločnosť pod názvom STAPO mechanizace s.r.o., firma je považovaná za silného hráča a dôveryhodného partnera. Naša dlhoročná prax garantuje profesionalitu, dynamiku a ústretovosť.

Špecializujeme sa hlavne na:

Svojou bohatou ponukou patríme medzi najväčšie firmy v Prahe. Naše prednosti sú flexibilita, úzka špecializácia, moderné vybavenie, ale aj energickosť a nadštandard poskytovaných služieb. Realizovali sme desiatky stavebných prác menšieho rozsahu, ale aj veľké projekty generálneho dodávateľa.

Naša stratégia je nastavená tak, aby viedla k maximálnej spokojnosti klientov a stabilite firmy v konkurenčnom boji. Našim cieľom je udržať si pevnú pozíciu na trhu, zvyšovať hodnotu spoločnosti, skvalitňovať a neustále modernizovať našu ponuku, no tiež sa rozvíjať v súlade s momentálnym dopytom. Medzi naše priority patrí tiež rešpekt ku klientom a obchodným partnerom, hľadanie riešení a minimalizácie nedostatkov.

Zabezpečujeme stavebné akcie na území Českej republiky hlavne v hlavnom meste Praha. Súčasná pozícia nám dovoľuje realizovať ich najmä z pozície generálneho dodávateľa. Participovali sme tiež na viacerých významných projektoch mimo hlavného mesta Českej republiky a v roku 2006 sme založili pobočku na Slovensku v meste Pezinok, kde ponúkame mobilné žeriavy. V roku 2014 pribudla ešte jedna pobočka v Žiline, kde taktiež ponúkame prenájom mobilných žeriavov. Oporou našej spoločnosti je náš team pracovníkov, ktorý pravidelne dopĺňame s počtom narastajúcich zákaziek. Rozsiahlejšie akcie riešime so subdodávateľmi, ktorých vyberáme mimoriadne precízne a zodpovedne. Za roky našej existencie sme si vybudovali zoznam spoľahlivých partnerov.

V roku 2003 sme zahájili proces zavedenia systému riadenia akosti podľa noriem ISO 9000. Toto vyvrcholilo certifikačným auditom v septembri 2004 a následnou certifikáciou systému riadenia akosti podľa normy ISO 9001:2001.

Veríme, že čoskoro sa stretneme aj pri realizácií Vášho projektu!