Dnešným dňom spúšťame nové webové stránky www.staposlovakia.sk. Štruktúra aj dizajn webu sú nastavené tak, aby zodpovedali dnešným potrebám čo do prehľadnosti a ľahšej orientácie, preto sme sa sústredili na funkcie, ktoré klienti využívajú najviac a aplikovali aktuálne webové štandardy pre lepšie zobrazovanie v rôznych internetových prehliadačoch. Novinkou webových stránok je responzívny dizajn, aby si klienti zobrazili naše web stránky aj na mobilných zariadeniach.