Výhody a použitie pre autožeriavy

Autožeriavy priniesli do oblasti stavebníctva celkové zjednodušenie stavebných prác a aj preto sa s obľubou využívajú všade tam, kde je to možné. Oproti statickým vežovým žeriavom poskytujú niekoľko výhod, o ktorých si povieme bližšie v nasledujúcich riadkoch. Medzi najdôležitejšie výhody patrí dosah, mobilita a nosnosť autožeriavu. Autožeriavy, teda nákladné automobily so žeriavom, sú stroje, ktoré slúžia na zdvíhanie veľkých a ťažkých predmetov predovšetkým pri výstavbe architektonicky náročnejších objektov.

Autožeriavy a ich dosah

Pri určitých zdvíhacích operáciách, nie je možné ani praktické použiť vežový žeriav a bez autožeriavu by už nebolo možné vykonať isté stavebné úkony. Napr. v priestore ulíc, ktorý je zastavaný budovami takým spôsobom, že nie je reálne ukotvenie statického žeriavu v konktétnom priestore. Statický žeriav potrebuje určitý priestor, tak aby zdvíhacie rameno stroja mohlo byť použité. Autožeriavy sú oproti tomu flexibilné, je možné sa s nimy dostať do relatívne malých plôch a miest s obmedzeným priestorom pre vstup. Potrebujú len časť pracovného priestoru, aby mohli úspešné vykonávať zdvíhacie úlohy.

Autožeriavy a ich mobilita

Statický žeriav zasadíme, teda lokalizujeme na jedno konkrétne miesto na stavenisku. Vežový žeriav môže mať aj koľajovú dráhu, ale nemusí mať dosah do každého priestoru, kde je potrebné presunúť materiál. Oproti tomu autožeriavy sa dokážu ľahko pohybovať po celom stavenisku, čím zásadne urýchľujú celý proces prác. Lokalizácia a inštalácia vežového žeriavu si vyžaduje určitý čas, vždy sa robí geologický prieskum podložia, kde bude vežový žeriav dlhodobejšie umiestnený. Autožeriavy nie je potrebné zmontovať ani rozmontovať, presunú sa ihneď.

Autožeriavy a ich nosnosť

Aj napriek tomu, že autožeriavy môžu byť menšie v porovnaní s inými typmi žeriavov, sú schopné a dostatočne silné premiestňovať ťažké predmety. Vďaka svojmu nápravovému systému a hydraulickému výkonu, môžu aj autožeriavy dvíhať predmety a materiály do veľkých výšok, tak ako vežové žeriavy.